كلیه مدیران ، متخصصان ، كارشناسان منابع انسانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط مطابق با آئین نامه عضویت می توانند به عضویت انجمن درآیند .

  • آیین نامه عضویت
  • فرم های لازم
  • تعداد اعضا
نام فایل: آئین نامه عضویت
نوع فایل: PDF
حجم فایل: 128 کیلوبایت

دریافت فایل

تا تاریخ 98/02/21 تعداد اعضاء انجمن به شرح زیر است :

  • اعضاء حقوقی ، 279 عضو
  • اعضاء حقیقی ، 1623 عضو
  • اعضاء افتخاری ، 23 عضو
  • اعضاء دانشجوئی ، 463 عضو

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42