بزرگراه ستاري، بلوار فردوس غرب، خيابان سازمان برنامه جنوبي، خيابان بيست و يكم شرقی (بغیری) ، مجتمع اداري و تجاري اركيده، طبقه اول، واحد 108

كدپستي :1484933361

تلفن: 
نمابر:

  کانال رسمی تلگرام انجمن مدیریت منابع انسانی ایران : hrmsociety@
09359897695 :شماره تلگرامی انجمن

پست الكترونیكی:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo 2018-04-03 11-00-23